Contributie innen sportclubs met Sportlink


Voor bedrijven en sportverenigingen bieden wij de perfecte oplossing en verzorgen het volledige traject van factureren en incasseren en houden zo uw leden bestand up to date. U moet er rekening mee houden dat uw facturen soms langer uitstaan dan afgesproken. Vaak onderschatten verenigingen de schade die zij kunnen lijden door slecht betalende klanten en lange betalingstermijnen. Soms wordt een factuur of de contributie zelfs helemaal niet betaald. Een solide debiteurenbeleid kan de schade aanzienlijk beperken. Het is echter nooit een garantie tegen wanbetalers.


Algemene voorwaarden of club-statuten m.b.t. betaling

Het is handig om een standaarddocument met algemene leverings- en betalingsvoorwaarden of een club statuut op te stellen. Hierin staat op welke voorwaarden u een product of dienst levert aan een klant of waar uw vereniging voor staat en wat haar richtlijnen zijn. Daarnaast vermeldt u de incassobedingen en betalingstermijnen. Algemene voorwaarden en club statuten kunnen preventief werken om moeilijkheden in een later stadium te voorkomen. U moet ze wel vooraf aan de klant / lid kenbaar maken. Veel ondernemers vermelden deze voorwaarden op de achterkant van de factuur of offerte. Veel clubs hebben de staturen ter inzage of sturen bij een nieuwe aanmelding de statuten mee.


Toegesneden op uw wensen

Debiteurenbeheer is altijd maatwerk. Wij handelen uit naam van Excellent Incasso of uit uw bedrijfs- of clubnaam, dus moet ons traject naadloos aansluiten op uw beleid en processen en natuurlijk op uw debiteuren. Daarom bepalen wij samen met u hoe wij het debiteurenproces gaan inrichten. Elke stap hierin stemmen wij met u af. Uiteraard geven wij u hierin gedegen advies.


Contributie beheer traject 

Na het importeren van uw ledenbestand in het Sportlink systeem volgen de volgende werkzaamheden:

  • Excellent geeft ondersteuning bij de start indeling en opzet van Sportlink club.
  • Wij versturen de factuur uit uw naam per mail of post.
  • Excellent voert de controle van uw mogelijke betalingstermijnen betalingen komen rechtstreeks bij uw club binnen.
  • Excellent maakt indien van toepassing de sepa automatische incasso batch aan en levert deze online bij uw huidige bank aan.
  • Excellent controleert de binnenkomende betalingen/storneringen op uw rekening.
  • Excellent stuurt vanuit Sportlink per mail of post een herinnering en of aanmaning.
  • Telefonische follow-up door Excellent Incasso wij benaderen uw leden en verzoeken vriendelijk tot betaling over te gaan.
  • Mogelijk Incasso traject wordt door Excellent Incasso opgestart na akkoord van penningmeester.

Kosten 

Uw debiteurenbeheer traject kunnen wij voor € 0.07,- excl. btw per lid per maand volledig voor u verzorgen.
Kijk voor meer informatie op: clubcontributie.nl

> Word lid

 

| Betrouwbaar | Professioneel | Doeltreffend |
Zeemansstraat 60    ¨    1506 CV Zaandam    ¨    T 075 612 50 30    ¨    F 075 631 23 44    ¨    info@excellentincasso.nl