Algemene voorwaarden opstellen

Het belang van algemene voorwaarden

Elk bedrijf moet zijn zaken goed op orde hebben. Goed debiteurenbeheer is daarbij noodzakelijk. Dat begint al bij de Algemene Voorwaarden. Deze zijn bedoeld om de onderlinge verhoudingen tussen betrokken partijen bij een overeenkomst vast te stellen. Een belangrijk punt is bijvoorbeeld de betalingstermijn die de organisatie hanteert. Als klanten vooraf van deze voorwaarden op de hoogte zijn, zullen zij zich er aan moeten houden. Dat is wettelijk zo geregeld.

Partijen

Degene die de voorwaarden in een overeenkomst hanteert, wordt de gebruiker genoemd. De persoon waarmee men zaken doet, is de wederpartij. Beide partijen hebben rechten en plichten.Voordat een overeenkomst wordt gesloten, neemt een wederpartij kennis van de Algemene Voorwaarden. Als ze worden aanvaard, dan zijn in principe risico’s zoveel mogelijk uitgesloten.De wederpartij moet dus wel weten dat er voorwaarden zijn. Degene die ze hanteert, heeft daarom informatieplicht. Daarnaast moet er genoeg tijd zijn om vóór of bij het sluiten van de overeenkomst kennis te nemen van de inhoud.

Inzage

Om mensen de kans te geven vóór het afsluiten van een overeenkomst de Algemene Voorwaarden door te lezen, hebben organisaties ze vaak op de achterzijde van een offerte of briefpapier gedrukt staan.Als het niet mogelijk is om de Algemene Voorwaarden ter hand te stellen, bijvoorbeeld bij een telefonische overeenkomst, dan kunnen de voorwaarden op het kantoor van de gebruiker ter inzage worden gelegd. Ook kunnen ze worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van de rechtbank.Voorafgaand aan de overeenkomst moet dan het volgende worden aangegeven:

 • de toepasselijkheid van de voorwaarden
 • de plaats van inzage of deponering
 • Op het briefpapier kan dan een vermelding staan dat de voorwaarden op verzoek van de wederpartij kosteloos worden toegezonden. Let op: Het is onvoldoende als de wederpartij er alleen op wijst dat er voorwaarden gedeponeerd zijn. Ze zijn dan niet van toepassing op de overeenkomst.

  Incasso

  De rechten en plichten komen in de Algemene Voorwaarden diverse keren aan de orde. Gaat het bijvoorbeeld over de betalingsverplichtingen, dan moet duidelijk worden vermeld hoe hiermee wordt omgegaan.Bij niet of te laat betalen, wordt vaak een derde partij ingeschakeld voor het innen van de vordering. De wederpartij draait dan meestal op voor de kosten. Er moet dan dus wel duidelijk in de voorwaarden staan dat de wederpartij de rente en bijkomende kosten moet betalen als de factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan.

  Informatie

  Excellent Incasso BV biedt bedrijven met een lidmaatschap de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief Algemene Levering- en betalingsvoorwaarden op te laten stellen.Tevens geven de gespecialiseerde professionals van Excellent Incasso BV aangesloten bedrijven gratis informatie over alle mogelijke vragen op het gebied van leveringsvoorwaarden en debiteurenbewaking.

  Bent u nog niet in het bezit van Algemene Voorwaarden?

  Bel dan geheel vrijblijvend T 075 612 50 30, het kan u veel tijd en geld besparen!

  Direct aanvragen > Formulier printen en zelf versturen


 

| Betrouwbaar | Professioneel | Doeltreffend |
Zeemansstraat 60    ¨    1506 CV Zaandam    ¨    T 075 612 50 30    ¨    F 075 631 23 44    ¨    info@excellentincasso.nl